Search and Hit Enter

Xiaomi Redmi Airdots Кратки Инструкции

Redmi AirDots

Свързване с Bluetooth устройство

  1. Извадете слушалките от кутията за зареждане и те ще се включат автоматично
  2. Включете Bluetoooth режима на мобилното устройство и изберете устройство „Redmi Airdots_R“. Не е необходимо да свържете лявата слушалка тъй като тя ще се свърже автоматично.

Ако сложите слушалките обратно в кутията за зареждане и светне червената светлина, слушалките автоматично ще се изключат.

Ако извадите слушалките от кутията за зареждане и се включи бялата светлина, Airdots ще се свържат отново автоматично.

Отмяна на свързването с Redmi Airdots

  1. Натиснете бутона на слушалките за 15 секунди докато червената и бялата светлина примигнат 3 пъти. Връзката е отменена успешно.
  2. Отмете „Redmi Airdots_R“ в списъка от Bluetooth устройства на вашият мобилен телефон.

Функции на мултифункционалния бутон?

Телефонни обаждания

  • Когато получите входящо обаждане, докоснете буона за да отговорите на обаждането. Ако предпочитате да отхвърлите обаждането, натиснете бутона за по-дълго.
  • По време на телефонно обаждане, докоснете бутона за да затворите.

Музика

Когато сте пуснали музика на мобилното ви устройство, докоснете бутона за да слушате през слушалките. Натиснете бутона отново за да сложите музиката на пауза.

Гласови асистент

Натиснете два пъти бутона за да включите гласови асистент. Забележете, че мобилнито ви устройство трябва да поддържа гласови команди и опцията за събуждане да е включена.

Xiaomi Airdots са съвместими с Xiaomi voice control, Siri и Google Assistant.

Сила на звука

Xiaomi Airdots не поддържат промяна на силата на звука. Използвайте мобилнито си устройство за да регулирате силата на звука.

Bitnami